Romeinse boerderijen, waterputten, en grafvelden gevonden

Donderdag 02 februari 2012
Bij archeologische opgravingen in het gebied Kampershoek-Noord, gemeente Weert, zijn bijzondere vondsten opgedoken. In ruim twee maanden tijd is meer dan 3 hectare akker opgegraven. Hierbij zijn de resten van meer dan tien inheems Romeinse boerderijen, metersdiepe waterputten met ingenieuze houten constructies en een grafveld uit de Romeinse tijd gevonden. Het grafveld bestaat uit crematiegraven met daarbij voorwerpen – waarschijnlijk bijgiften - van aardewerk, metaal en glas. Het grote aantal goed bewaarde grafvelden en nederzettingen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd die de afgelopen jaren tussen Weert en Nederweert zijn opgegraven, zijn uniek voor Nederland. Op de plek van de opgravingen wordt na het onderzoek bedrijventerrein Kampershoek-Noord ontwikkeld.

De gemeente Weert wil haar inwoners en in het bijzonder scholieren de kans geven deze vondsten nu eens niet in het museum, maar op de originele vindplaats te bekijken. Daarvoor organiseren de gemeente en het archeologisch bureau ACVU-HBS twee open dagen: op woensdag 1 en donderdag 2 februari 2012.

Open dagen op 1 en 2 februari

Wanneer:  woensdag 1 februari en donderdag 2 februari 2012
Tijdstip: van 10.00 uur tot 16.00 uur
Denk aan: laarzen (of stevige schoenen) en geschikte kleding
Locatie: De opgraving ligt direct ten noorden van de Ringbaan-Noord in Weert. De route naar het Infopunt op de hoek Sint-Sebastiaankapelstraat/Molenweg is tijdens de open dagen aangegeven. Vanaf dat punt is de opgraving te voet bereikbaar.

Tijdens de open dagen worden door de archeologen rondleidingen gegeven aan klassen van het basis- en voortgezet onderwijs, omwonenden en andere geïnteresseerden. De rondleidingen gaan over de nederzetting en de grafvelden waar de archeologen aan het werk zijn. In een tent zijn vitrines opgesteld waarin de diverse vondsten met kaartmateriaal is te zien. Gedeputeerde Noël Lebens (o.a. Monumentenzorg en archeologie) van de provincie Limburg heeft aangegeven samen met het college van B&W van de gemeente Weert, ook een kijkje te komen nemen.

Geschiedenis op Kampershoek-Noord

De gemeente Weert is volop bezig met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Kampershoek-Noord. De eerste fase bestaat uit het doen van archeologisch onderzoek. Vervolgens wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat onder de akkers belangrijke archeologische resten van nederzettingen en begraafplaatsen liggen uit onder meer de IJzertijd (ca 800 v. Chr. – begin jaartelling), de Romeinse tijd (0- 400 na Chr.) en de Middeleeuwen van ca 1000 – 1300 na Chr. Omdat de resten door de aanleg van het bedrijventerrein niet in de bodem bewaard kunnen blijven, vindt de gemeente Weert het belangrijk deze verantwoord op te graven. Naar verwachting worden de komende maanden nog meer vondsten gedaan.

Lange onderzoekstraditie

Het onderzoek op toekomstig bedrijventerrein Kampershoek-Noord staat niet op zichzelf. Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, zijn rondom Weert en Nederweert vele tientallen hectaren akkerland opgegraven. Het gebied blijkt uitzonderlijk rijk te zijn aan grafvelden uit de IJzertijd en de Romeinse tijd, maar ook nederzettingen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen blijken bijzonder goed bewaard te zijn gebleven onder een akkerdek van nog geen 50 cm dik.

Bovenregionaal belang

De regio Weert-Nederweert is een van best onderzochte gebieden in Zuid Nederland.
De meeste vindplaatsen bevinden zich op het zogenaamde dekzandeiland van Weert en Nederweert. Dit is een van nature wat hoger gelegen, zeer vruchtbaar akkergebied. De Provincie Limburg heeft in 2008 dit dekzandeiland aangewezen als een Provinciaal Archeologisch Aandachtsgebied, onder de naam ‘eiland van Weert’. De Provincie erkent daarmee, net als de gemeente, het gemeentegrensoverschrijdende belang en zet zich op deze manier in voor hoogwaardig archeologisch. De voorwerpen van Kampershoek-Noord worden bewaard en op termijn tentoongesteld.

overzicht

Nieuwe ambulancepost in Weert offici ...

Sneller inzetbaar vanuit een duurzaam gebouw Weert – De standplaats ... lees meer

Weert ijzersterke locatie voor logis ...

Heylen Warehouses gaat op bedrijventerrein Kampershoek 2.0 in Weert ee ... lees meer

Groep Heylen ontwikkelt distributiec ...

WEERT - Investeerder Groep Heylen gaat een uniek distributiecentrum op ... lees meer
webdesign: Artis