Meer samenwerking Roermond en Weert in belang van Midden-Limburg

Woensdag 22 augustus 2012
De colleges van burgemeester en wethouders van Roermond en Weert hebben tijdens een ontmoeting op 21 augustus afgesproken de onderlinge samenwerking te versterken. In het belang van Midden-Limburg zullen beide centrumgemeenten hun krachten meer gaan bundelen. Met name de aanpak van grote regionale thema’s zoals de infrastructuur via de weg en het spoor, beroeps- en bijzonder onderwijs en cultuur, zal nog beter worden afgestemd. Hetzelfde geldt voor identieke specifieke stedelijke dossiers zoals de renovatie van oudere wijken.

Door samen op te trekken richting andere overheden nemen de kansen op een succesvolle aanpak met steun van derden toe. Mede in het licht van de huidige onzekere financiële situatie en de verschuiving van taken van de rijksoverheid naar gemeenten, zijn de colleges ervan overtuigd dat samenwerking meer kans biedt op succes. Alleen dan kunnen we samen met de andere gemeenten in Midden-Limburg een vuist maken. De colleges hebben afgesproken tweemaal per jaar samen de voortgang van de samenwerking te bespreken en waar mogelijk te intensiveren. Tussentijds zullen teams van medewerkers en wethouders van beide gemeenten gezamenlijk voorstellen uitwerken.

overzicht

Nieuwe ambulancepost in Weert offici ...

Sneller inzetbaar vanuit een duurzaam gebouw Weert – De standplaats ... lees meer

Weert ijzersterke locatie voor logis ...

Heylen Warehouses gaat op bedrijventerrein Kampershoek 2.0 in Weert ee ... lees meer

Groep Heylen ontwikkelt distributiec ...

WEERT - Investeerder Groep Heylen gaat een uniek distributiecentrum op ... lees meer
webdesign: Artis